Jätemaksujen kertymä ja käyttö

Kymenlaakson Jäte Oy laskuttaa asukkailta jäteastian tyhjennysmaksuja, lukollisen yhteiskeräyspisteen käyttömaksuja, ekomaksuja ja perusmaksuja. Lisäksi yhtiö laskuttaa lautakuntamaksuja Kymen jätelautakunnan puolesta. Vuonna 2015 yhtiö laskutti ensimmäisen kerran Pyhtään ekomaksut.

Lautakuntamaksulla rahoitetaan Kymen jätelautakunnan toimintaa

Kymen jätelautakunta päätti vuonna 2012, että jätelautakunnan toiminnan rahoittamiseen tarvittava lautakuntamaksu sisällytetään jäteastiatyhjennyksen hintaan tai osaksi ekomaksua niillä alueilla, missä Kymenlaakson Jäte Oy hoitaa jätemaksulaskutukset. Vuonna 2015 lautakuntamaksu sisältyi Kouvolan ja Iitin sekä Kotkan jäteastian tyhjennysmaksuun. Mäntyharjulla, Lapinjärvellä, Miehikkälässä, Pyhtäällä ja Virolahdella lautakuntamaksu sisältyi ekomaksuun. Kymenlaakson Jäte Oy keräsi ja tilitti lautakuntamaksuja Kymen jätelautakunnalle 214 866,80 €.

Eko- ja perusmaksuilla rahoitetaankäyttötilanteessa kokonaan taiosittain maksuttomia palveluita

Mäntyharjun, Lapinjärven, Pyhtään sekä Kouvolan ja Iitin alueilla järjestettävien hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräys- ja vastaanottopalveluiden sekä jäteneuvonnan ja tiedotuksen rahoittamiseksi Kymenlaakson Jäte Oy perii vakituisilta ja vapaa-ajan asukkailta erillisen, kerran vuodessa laskutettavan ekomaksun. Kouvolassa ja Iitissä ekomaksu peritään talous- tai kiinteistökohtaisesti. Mäntyharjulla, Lapinjärvellä ja Pyhtäällä maksu peritään asunto- tai lomakiinteistökohtaisesti.

Kotkassa vastaavien palvelujen rahoitus on sisällytetty jäteastioiden tyhjennysmaksuun. Tyhjennyslaskuissa tämä osuus näkyy eriteltynä nimellä perusmaksu. Kymenlaakson Jäte Oy laskutti myös Miehikkälän ja Virolahden ekomaksut ja tilitti ne kunnille, jotka järjestävät palvelutuotannon itse.

Jätemaksujen kertymä ja käyttö

Uuden jätelain 79 §:n mukaan kunnan on tiedotettava vuosittain kunnan asukkaille ja muille jätehuoltopalvelujen käyttäjille jätemaksun ja mahdollisen perusmaksun kertymästä sekä siitä, mihin kertymää on käytetty.
graafi10_620x
graafi15_620x

Lautakuntamaksut 2015

Kertymä (eur) 214866,8 192449
Tilitetty Ltk:n budjetti
Kotka 74864,84 62279
Kouvola ja Iitti 116581,9 107415
Lapinjärvi 3182 3225
Mäntyharju 7203,84 7161
Miehikkälä 2959,88 2387
Pyhtää 6168 6076
Virolahti 3906,34 3906
214866,8 192449

 

graafi11_620x

 

graafi12_620x

 

Kirjanpidon eriyttämislaskelma

Tuloslaskelma 1.1.–31.12.2015

Tuloslaskelma Koko yritys yhteensä Lakisääteinen toiminta Markkinaehtoinen toiminta
TULOT YHTEENSÄ Maksut ja liiketoiminnan muut tuotot yhteensä   15259635,54   12932571,83   2327063,71
Toiminnan kustannukset -13357767,01 -11719927,83 -1637839,18
Poistot ja poistoerot -1068989,80 -910614,02 -158375,78
Rahoituskulut-ja tuotot 93349,47 79113,86 14235,61
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ   -12551427,99 -1781979,35
Tuloverot -286471,15 -195817,92 -90653,23
TILIKAUDEN TULOS 639757,05 185325,92 454431,13

 

graafi13_620x

graafi14_620x

Eriyttämislaskelman laadintaperiaate

Jätelain 44. §:n edellyttämä kirjan-pidon eriyttäminen 1.1.2015–31.12.2015 Toiminnan tuotot kohdistetaan laskutuksessa suoraan kustannuspaikoille. Käsittely ym. maksujen ja tulojen jako liikevaihdon alkuperän mukaan toteutetaan lähdekoodin avulla. Lähdekoodi annetaan painoperusteisessa laskutuksessa punnituksen yhteydessä vaaka-sovellutuksessa ja kappaleperusteisessa myynnissä laskutuksessa tuote -ja asiakaskohtaisesti.

Toiminnan kustannukset, poistot ja poistoerot kohdistetaan suoraan kustannuspaikoille, jossa ne jaetaan lakisääteiseen ja markkinaehtoiseen toimintaan toteutuneen myynnin suhteessa. Keskitetysti hoidetut kustannukset jaetaan kustannuspaikoille toteutuneeen liikevaihdon suhteessa. Verot kohdistetaan kustannuspaikoille kertyneen toiminnallisen tuloksen suhteessa.