Viestintä ja valistus

Vuonna 2015 satsattiin neuvontaan ja valistukseen. Asukkaille järjestettiin kompostointikursseja ja isännöitsijöille seminaareja. Eurooppalaisella jätteiden vähentämisen viikolla perusasteen koulut haastettiin mukaan Tähteitä nolla! -kampanjaan.

Jäteneuvontaan lisää resursseja

Maaliskuussa lisättiin neuvontaa jäteasemilla, kun jäteasemanhoitajat neuvoivat asiakkaita Jäteasemien Neuvontaviikoilla. Toukokuussa yhtiö palkkasi ympäristökouluttajan huolehtimaan neuvonnan ja valistuksen tehtävistä. Loppuvuoden aikana pystyttiin järjestämään aiempaa enemmän neuvontaa asukkaille ja muille kohderyhmille, sekä kehittämään jäteneuvontaa kouluissa.

Yhteistyöllä enemmän vaikuttavuutta

Neuvonnassa tehtiin yhteistyötä kolmen eri verkoston kanssa. KYY:ssä eli Kymenlaakson ympäristökasvatusverkostossa Kymenlaakson Jäte on mukana tukemassa ja edistämässä omistajakuntiensa opetustoimien ympäristökasvatuksen tavoitteita. Kouvolan seudulla toimivassa Kerkko-verkostossa yhtiö on mukana järjestämässä erilaisia jätteiden vähentämiseen, kierrätykseen ja ympäristökasvatukseen liittyviä tapahtumia. Kotkan seudulla yhtiö on mukana vastaavassa KEKE-verkostossa. Kerkko- ja KEKE-verkostojen kanssa järjestettiin muun muassa Tavaranvaihtopäivät huhti- ja marraskuussa. Ne keräsivät yhteensä useita tuhansia kävijöitä.

Marraskuussa Kymenlaakson Jäte järjesti isännöitsijöille ja taloyhtiöiden hallituksille Kotkassa, Kouvolassa ja Mäntyharjulla seminaarit, joihin pyydettiin mukaan asiantuntijoita myös kymenlaaksolaisista vesi- ja sähköyhtiöistä.

Kouluneuvontaan uusia sisältöjä

Perusasteen kouluissa tapahtuva neuvonta on määrältään laajin neuvonnan osa-alue. Kouluilla jatkettiin tavoitteiden mukaista 4. luokkien lajitteluneuvontaa. Lisäksi yläluokille alettiin tarjota neuvontatunteja, joilla käsitellään laajemmin kuluttamista ja sen ympäristövaikutuksia. Keväällä järjestettiin perusasteen 3. ja 4. luokkalaisille sarjakuvakisa, ja syksyllä peruskoulut haastettiin vähentämään ruokajätteen määrää.

Viestintää pyhtääläisille

Tiedotukseen saatiin uusi kohderyhmä, kun Pyhtään jätehuolto siirtyi yhtiölle vuoden alussa. Kaikille pyhtääläisille tiedotettiin uudesta ekomaksusta, sekä Pyhtään saaristoasukkaille jätehuollon vaihtoehdoista. Pyhtään Kaunissaareen järjestettiin kesäkuussa keräyspäivä, josta tiedotettiin ennakkoon muun muassa sähköisellä uutiskirjeellä.

 

Suurikokoiset kiitokset sivustostanne. Etsin lääkkeiden läpipainopakkausten kierrätysohjetta ja ajauduin sivuillenne. Täällähän on siististi aakkosjärjestyksessä kaikki jätteet maan ja taivaan väliltä. Vuoden kierrättäjäpalkinnon mielestäni ansaitsisitte. Tulen vierailemaan sivuillanne vielä useasti vaikka olenkin Tampereelta.

Internetsivujen lomakkeella annettu palaute 24.8.2015

Ajankohtaisuudesta ja avoimuudesta pidettiin huolta

Tiedotuksessa tavoitteena on avoimuus ja ajankohtaisuus. Yhtiön verkkosivuilla julkaistiin vuoden aikana yhteensä 96 tiedotetta ja alueen viestimille lähetettiin 30 tiedotetta. Yhtiön edustaja esiintyi tv:n alueuutisissa kerran. Radiohaastatteluja oli vuoden aikana useita.

Viestinnässä otettiin käyttöön sähköinen uutiskirjetyökalu. Vuoden aikana lähetettiin 14 eri uutiskirjettä, joilla oli noin 2 000 vastaanottajaa. Isännöitsijöiden lisäksi uutiskirjeitä lähetettiin myös asukkaille. Lehti- ilmoituksia julkaistiin 65 kpl ja radiossa mainostettiin vuoden aikana yhteensä 7 kertaa. Verkkosivujen käyttö kasvoi edellisvuodesta noin 15 %. Yhtiön verkkosivuilla käytiin vuoden aikana noin 90 000 kertaa, kävijöitä oli noin 61 000.