Henkilöstö

Keväällä koko henkilöstölle alettiin tarjota työnohjausta. Syksyllä saatiin päätökseen YT-neuvottelut kaikille yhteisistä pelisäännöistä. Henkilökunnan määrä kasvoi hieman.

Henkilöstömäärä kasvoi vuonna 2015, kun yhtiöön palkattiin kehityspäällikkö ja ympäristökouluttaja. Uusien työntekijöiden myötä myös tehtyjen henkilötyövuosien määrä kasvoi.

Työnohjauksesta tukea työntekoon

Henkilökunnan työhyvinvointiin kiinnitettiin huomiota muun muassa tarjoamalla työnohjausta koko henkilöstölle. Työnohjaus jatkuu vielä vuonna 2016.

Edellisvuosien tapaan työntekijöille jaettiin liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Hyvinvointia edistettiin myös kahdella liikunnallisella TYKY- ja hyvinvointipäivällä.

Henkilökunta kouluttautui

Vuoden aikana henkilökunta vahvisti ammattitaitoaan osallistumalla moniin koulutuksiin. Viisi työntekijää sai valmiiksi edellisvuonna aloitetut ympäristöhuollon ammattitutkinnon opinnot ja yksi aloitti saman tutkinnon suorittamisen. Kaksi henkilöä aloitti ympäristökasvattajan koulutusohjelmassa. Lisäksi käynnissä on ympäristöteknologian, ympäristötieteiden ja biotalouden opintoja.

Kaikille yhtenäiset pelisäännöt

Toukokuussa käynnistetyissä yt-neuvotteluissa laadittiin yhtiölle työpaikan pelisäännöt, jotka sisältävät lainmukaisen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman. Yhtiön hallitus hyväksyi pelisäännöt kokouksessaan 29.9. ja totesi yt-neuvottelut päättyneiksi.

Yhtiön taloudellista tilannetta käytiin läpi neljässä koko henkilöstölle tarkoitetussa työpaikkakokouksessa, yt-lain mukaisesti. Joulukuun kokouksessa henkilökunta äänesti Vuoden työntekijäksi kenttätyönjohtaja Janne Karhun.

 

Henkilöstötilinpäätös

2011 2012 2013 2014 2015
Henkilöstön määrä kpl 37 39 41 42 43
Henkilöstön määrä htv 31,8 37,9 42,5 42,1 43,5
Määräaikaisten osuus % htv:sta 11,8 4,9 4,1 6,4 11,1
Henkilöstön keskimääräinen vaihtuvuus 0,31 0,3 0,3 0,21 0,2
Keskimääräinen työsuhteen pituus (v) 7,65 8,8 8,8 8,4 9,9
Henkilöstön keski-ikä 39 40,7 39,4 40,7 41,6
Naisten osuus % (määräaikaisista %) 41 (25) 41 (46,2) 40,5 (41,7) 35,1 (40) 42 (33)
Miesten osuus % (määräaikaisista %) 59 (75) 59 (53,8) 59,5 (58,3) 64,9 (60) 58 (67)
Koulutus € / htv 767,0 1049 1480 727 1019
Virkistys- ja harrastustoiminnan kulut € / htv 173,4 243 262 563 344
Tapaturmataajuus 1 2 3 1 6
Tapaturmapoissaolot päivä / htv 0,3 0 0,7 0,43 0,11
Sairauspoissaolot päivä / htv 21,5 20,23 13,6 6,8 12,2
Työterveyshuolto € / htv 335,5 472 360 376 369
Työsuojelu € / htv 406,9 31 304 83 11
Henkilötyövuoden hinta € / htv 49816,1 48118 45557 50333 51636