Keräys- ja palvelupisteet

kuva27_kiinteisto  Kiinteistökohtainen keräys

Iitti, Kotka, Kouvola, Mäntyharju
Palvelu  Kiinteistön omia tai useamman kiinteistön yhteisiä jäteastioita
Määrä
  • 34 774 pientaloutta ja vapaa-ajanasuntoa
  • 2 678 taloyhtiötä
  • 10 859 jätekimppaan kuuluvaa taloutta
Maksu Tyhjennystaksan mukaisesti
Jätelaji Loppujäte, biojäte, paperi, metalli, kartonki, lasi

 

kuva26_hyotyjatepisteet  Hyötyjätepisteet

Iitti, Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, Mäntyharju, Pyhtää
Palvelu Yhtiön ylläpitämiä alueellisia hyötyjätteiden keräyspisteitä
Määrä 128 kpl
Maksu Käytettäessä maksuton kotitalouksille, palvelu katetaan ekomaksulla
Jätelaji
Paperi 125 hyötyjätepisteessä
Lasi 128 hyötyjätepisteessä
Metalli 124 hyötyjätepisteessä
Kartonki 48 hyötyjätepisteessä
Vaatteet 46 hyötyjätepisteessä
Yhteistyökumppanit: Paperinkeräys Oy, UFF

 

kuva25_jateasemat  Jäteasemat

Iitti, Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, Mäntyharju, Pyhtää
Palvelu Jäteasemat ovat miehitettyjä yhtiön ylläpitämiä keräyspaikkoja, joihin voi tuoda korkeintaan 2 m³ lajiteltuja jäte-eriä, muun muassa isoja jätekappaleita, joita ei saa laittaa pihan jäteastiaan
Määrä 9 kpl, yhteenlaskettu kävijämäärä 168 011
Maksu Vaaralliset jätteet, metalliromut ja sähkölaitteet maksutta, muut jätteet taksan mukaan
Jätelaji Metalliromut, sähkölaitteet, haravointijäte, puujäte, energiajäte, kivijäte, kipsijäte, kattohuopa, tasolasi, hyödyntämiskelvoton jäte, lajittelematon jäte, kestopuu

 

kuva23_vaarallinen  Vaarallisen jätteen keräys

Iitti, Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, Mäntyharju, Pyhtää
Palvelu Yhtiön kustantamia vaarallisten jätteiden keräyspaikkoja tai -pysäkkejä
Määrä
  • 29 sopimusapteekkia
  • 9 jäteasemaa
  • 76 vaarallisen jätteen ja metalliromun keräysautopysäkkiä
  • kiertävä jäteasema päivän ajan kolmella kylällä
Maksu Käytettäessä maksuton kotitalouksille, palvelu katetaan ekomaksulla
Jätelaji Kaikki kotitalouksien vaaralliset jätteet, kuten öljyt, akut, maalit, torjunta-aineet, lääkejätteet, kemikaalit

 

kuva24_keltakangas  Keltakankaan jätekeskus

Palvelu Yhtiön ylläpitämä jätteiden käsittely- ja loppusijoitusalue
Määrä
  • 19 686 punnitustapahtumaa
  • Lisäksi 5 088 punnitustapahtumaa Hyötyvoimalalla ja biokaasulaitoksella
Maksu Hinnaston mukaan
Jätelaji Rakennusjätteet, tuotantotoiminnan jätteet, loppusijoitettavat jätteet, maa- ja kiviainekset, öljyiset maat, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen jätteet