Jäteasemat ja hyötyjätepisteet

Keräyspalvelut laajenivat Pyhtäälle ja yhtiö järjesti ensimmäistä kertaa jätekeräyksen saaressa. Huonekalujen purkua varten rakennettiin toinen halli. Jäteasemien kävijämäärä kasvoi edelleen.
Jäteasemien suosio jatkoi kasvamistaan. Yhtiön yhdeksällä jäteasemalla kävijämäärä oli reilut 168 000, mikä on 5,4 % enemmän kuin edellisvuonna. Suurinta kasvu oli Lapinjärven Korsmalmin jäteasemalla, missä kävijämäärä nousi 47 %.

 graafi17_620x

Jäteasemilla otettiin vastaan yhteensä yli 16 000 tonnia jätettä. Näistä 99 % toimitetaan hyötykäyttöön. Vuoden alussa jäteasemien taksa uusittiin vastaamaan paremmin lajittelun laajuutta. Hinnastoon lisättiin uusia jätelajeja ja kaatopaikkajäte -nimike jäi historiaan.


Kaikki jäteasemien huonekalut purkuun

Vuonna 2013 aloitettua huonekalujen purkutoimintaa laajennettiin. Keltakankaan jätekeskukseen valmistui syksyllä uusi halli, jossa käsitellään yhtiön jäteasemille tuotuja huonekaluja. Purkuhalleja on nyt kaksi, toinen niistä on Ahlmannintien jäteasemalla. Molempien hallien henkilökunta tulee Parik-säätiöltä.

Purkuhalleissa käsiteltiin vuonna 2015 yhteensä yli 7 000 huonekalua. Purettavaksi ohjataan muun muassa sohvat, nojatuolit sekä runko- ja joustinpatjat. Huonekalut puretaan, jotta eri materiaalit saadaan talteen ja kaatopaikalle päätyvän jätteen määrä minimoituu. Kuluneen vuoden aikana saatiin eroteltua yli 86 000 kg hyödyntämiskelpoista jätettä.

 

graafi7_620x

 

graafi8_620x

Palvelut laajenivat Pyhtäälle

Vuoden alusta yhtiö sai hoidettavakseen Pyhtään hyötyjätepisteet ja vaarallisten jätteiden keräyspalvelut. Hyötyjätepisteverkostoa uudistettiin Pyhtään kunnan päätöksen mukaisesti niin, että pisteitä on nyt neljä.

Vaarallista jätettä, metalliromua ja sähkölaitteita kerättiin Pyhtäällä kiertävässä keräyksessä kahtena lauantaina, keväällä ja syksyllä. Lisäksi yhtiö järjesti kesäkuussa keräystempauksen Pyhtään Kaunissaareen, mistä yhteysaluksen kyytiin saatiin yli 10 000 kg jätteitä.

Keräysautot kiertävät kylillä

Kiertävissä keräyksissä pysähdyttiin vuoden aikana lähes 80 pysäkillä ja kerättiin yhteensä yli 68 000 kg metalliromua, sähkölaitteita ja vaarallisia jätteitä. Keräysautot kiertävät Iitissä, Kotkassa, Kouvolassa, Lapinjärvellä, Pyhtäällä ja Mäntyharjulla. Keräyspalveluita järjestettiin lisäksi puutarhajätteille, maatilamuoveille ja joulukuusille. Keräyksillä palvellaan ennen kaikkea niitä asukkaita, joilla ei ole mahdollisuutta käydä itse jäteasemilla.

Osa hyötyjätepisteistä Ringille

Vuoden lopussa neuvoteltiin hyötyjätepisteiden siirtymisestä Suomen pakkauskierrätys RINKI Oy:lle. Pakkausjäteasetus siirsi vastuun pakkausjätteiden keräyksestä tuottajille ja osa yhtiön hyötyjätepisteistä siirtyy tuottajayhteisö Ringin hoidettavaksi vuoden 2016 alusta alkaen.