Asiakaspalvelu

Ekomaksulaskutus laajeni Pyhtäälle. Asiakaspalvelussa panostettiin sähköisen asioinnin kehittämiseen ja asiakastietojen tarkistamiseen.

Lähetettyjen ekomaksulaskujen määrä kasvoi, kun yhtiö sai hoidettavakseen Pyhtään ekomaksulaskutuksen. Yhtiö hoitaa ekomaksulaskutuksen myös Iitissä, Kouvolassa, Lapinjärvellä, Miehikkälässä, Mäntyharjulla ja Virolahdella. Vuoden aikana ekomaksulaskuja lähetettiin yhteensä lähes 70 000 kappaletta.

Sähköistä asiointia lisää

Sähköisen asioinnin kehittämistä jatkettiin edelleen. Asiakaspalvelussa alettiin valmistella internetsivuille tulevaa raportointipalvelua, josta asiakkaat voivat tarkistaa kiinteistönsä jätteenkuljetusten tietoja.

Loppuvuodesta valmistauduttiin myös uudistamaan käytössä olevaa asiakasrekisteriohjelmaa. Uusilla ominaisuuksilla on tarkoitus muun muassa kytkeä internetlomakkeiden ja sähköpostin kautta tulleet yhteydenotot suoraan asiakasrekisteriin.

Ajankohtaista tietoa uutiskirjeissä

Yhtiössä otettiin käyttöön työkalu sähköisten uutiskirjeiden laatimiseen. Uutiskirjeillä voidaan kertoa jätehuollon ajankohtaisista asioista niille asiakkaille, jotka ovat antaneet sähköpostiosoitteensa tähän käyttöön. Uutiskirjeitä lähetetään asukkaiden lisäksi isännöitsijöille.

Loppuvuodesta isännöitsijöille kerrottiin ajankohtaisista jätehuollon asioista myös kasvotusten, kun yhtiö järjesti ensimmäistä kertaa isännöitsijäseminaarit Kotkassa, Kouvolassa ja Mäntyharjulla.

Kompostitiedot kuntoon

Vuoden aikana asiakaspalvelussa panostettiin jätteenkuljetusasiakkaiden kompostointitietojen tarkistamiseen. Tällä varmistetaan, että jäteastiatyhjennykset ovat kaikilla asiakkailla jätehuoltomääräysten mukaiset.

Jätelain mukaan kaikkien asuinkäytössä olevien kiinteistöjen tulee liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Yhtiön asiakaspalvelussa pyritään varmistamaan, ettei urakka-alueillamme olisi palveluiden ulkopuolella olevia kiinteistöjä.

Jätteiden vastaanotto

Keltakankaan jätekeskukseen kuormia tuovia asiakkaita palvellaan vaakavastaanotossa. Vuoden aikana vastaanotossa punnittiin 19 686 kuormaa. Lisäksi käsiteltiin 4 869 Hyötyvoimalan punnitusta ja 219 Kouvolan Veden biokaasulaitoksen punnitusta. Hyötyvoimalassa punnitaan kotitalouksilta kerätyt loppujätteet. Biokaasulaitoksessa käsitellään puolestaan kotitalouksien biojätteitä.

Asiakaspalvelun tunnuslukuja 2015

Lähetettyjen laskujen määrät

Tyhjennyslaskut                                                      kpl
Kouvola-Iitti, kotitalouslaskut 80 051
Kouvola-Iitti, taloyhtiölaskut 18 637
Mäntyharju, kotitalouslaskut 8 023
Mäntyharju, taloyhtiölaskut 1 678
Kotka, kotitalouslaskut 33 196
Kotka, taloyhtiölaskut 8 907

 

Ekomaksulaskut                                                      kpl
Kouvola-Iitti  54 241
Lapinjärvi 1 408
Miehikkälä 1 617
Mäntyharju 6 360
Pyhtää 3 730
Virolahti 2 555

 

Jäteasemalaskut 1 430 kpl

 

Vaakalaskut 5 300 kpl

 

graafi5_620x

 

graafi6_620x