Toimitusjohtajan katsaus

Suomessa toteutettiin vuosina 2012–2014 jätealan lainsäädännön kokonaisuudistus, joka sisälsi jätelain ja useita asetuksia. Asetusten antamisessa ja lain ja asetusten toimeenpanossa on ollut viivästyksiä ja tulkinnoissa epäselvyyksiä. Suurimpana syynä hämminkiin on yksityisen jätehuoltoalan edunvalvonta. Jätehuollon vastuunjaon muutoshankkeet vaikeuttivat niin meidän kuin muidenkin asiakasrajapinnassa toimivien kunnallisten jätelaitosten toiminnan suunnittelua.

Satsasimme ympäristökasvatukseen

Uudessa jätelaissa ympäristötietoisuuden lisäämisen merkitystä on nostettu. Jätteen synnyn ehkäisy, jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen ja kierrätys ovat etusijajärjestyksen kärjessä. Yhtiö palkkasi ympäristökouluttajan tekemään valistus- ja ympäristökasvatustyötä. Kymenlaakson Jäte Oy on myös mukana Kymenlaakson Ympäristökasvatusverkostossa, jonka tavoitteena on edistää lasten ja nuorten ympäristökasvatusta.

Jätehuollon palveluille tavoitetaso

Kymen jätelautakunnan koolle kutsuma palvelutasotyöryhmä laati ensimmäisen koko toimialuetta koskevan ehdotuksen jätehuollon palvelutasosta. Määrittelyä käytettiin pohjana, kun Kymenlaakson Jäte Oy päätti täydentää Ringin pakkausjätteiden keräyspisteverkostoa yli 60 omalla keräyspisteellä, jotta palvelun kattavuus toteutuu.

Pakkausjätehuollon vastuu siirtyi

Toukokuun alkuun mennessä tuottajayhteisöjen tuli järjestää alueelliset vastaanottoterminaalit eri pakkausjätteille. Tuottajayhteisöjen omistama palveluyhtiö Rinki Oy valmisteli kuluttajapakkausten keräysverkoston käyttöönottoa. Kymenlaakson Jäte Oy:n toimialueelle tulee verkoston valmistuttua yhteensä 66 Ringin ylläpitämää ekopistettä. Ekopisteiden jätekuljetuksista suurin osa siirtyi paikallisilta valtakunnallisille toimijoille.

Kaatopaikalle vain 8 % jätteistä

Orgaanista ja biohajoavaa ainesta sisältävän jätteen kaatopaikkarajoitukset astuvat voimaan vuoden 2016 alussa. Kymenlaakson Jäte on valmistautunut jo ennakkoon vaatimusten täyttämiseen. Kuluneen vuoden aikana tehostimme edelleen sekalaisen jätteen lajittelua lajittelulaitoksessamme niin, että kaatopaikalle loppusijoitettu jätemäärä puolittui ja sen osuus oli enää 8 % kaikesta käsitellystä jätteestä.

Lisää yhteistyötä omistajien kanssa

Vuoden alusta yhtiö alkoi hoitaa Pyhtään kunnan saaristoalueiden jätehuoltoa, hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräystä ja ekomaksulaskutusta. Loppuvuodesta valmisteltiin Miehikkälän ja Virolahden kuntien omien kiinteistöjen jätteenkuljetusten hallinnointia vuoden 2016 alusta.

Kiertotalouspaketista suuntaa

Euroopan komissio julkisti joulukuussa 2015 uuden tiedonannon kiertotalouspaketista. Paketilla halutaan ohjata yhteiskuntaa nykyisestä, kertakäyttöä suosivasta kulutusmallista kiertotalouteen. Paketin tavoitteita tullaan toteuttamaan mm. kansallisessa lainsäädännössä ja alemmilla säädöksillä. Toimialueen uusissa jätehuoltomääräyksissä lasinkeräys tulee pakolliseksi kaikissa yli 10 asuinhuoneiston taloyhtiöissä.

Talous pysyi vakaalla pohjalla

Talouden näkökulmasta vuosi 2015 meni hyvin, liikevaihto- ja tulostavoitteet ylittyivät selvästi. Kiitos tästä kuuluu henkilökunnalle, joka on jaksanut kouluttautua työn ohessa ja hoitanut tehtävänsä tehokkaasti ja vastuullisesti. Vuonna 2015 jäteasemilla kävijämäärä lisääntyi 5,4 % ja jätteen kiinteistökeräyksessä olevien kiinteistöjen määrä nousi n. 2,5 %. Yhtiön investoinnit vähentyivät huomattavasti. Epäselvyys tulevasta jätehuoltovastuusta siirsi suunniteltuja kiertotalousinvestointeja. Käyttöomaisuuden uusintainvestoinnit pystyttiin hoitamaan tulorahoituksella. Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 3,85 % jätelaitosten ylialueellisen yhteistyön sekä oman asiakasmäärän lisääntymisen ansiosta. Kiitän urakoitsijoitamme, asiakkaitamme ja muita sidosryhmiä sekä omistajakuntien edustajia hallinnossa hyvin sujuneesta yhteistoiminnasta.