Kehityshankkeet  

Yhtiössä tutkittiin vuoden aikana muun muassa kaatopaikkakaasun puhdistusta ja mädätysjäännöksen jalostamista. Kiertotalouden edistämiseksi osallistuttiin ARVI-tutkimusohjelmaan ja useisiin työpajoihin. Uusiutuvaa energiaa lisättiin aurinkopaneeleilla.

Kaatopaikkakaasun ilmastovaikutukset

Yhtiö teki selvityksen kaatopaikkakaasun ilmastovaikutuksista ja energiakäyttöpotentiaalista yhdessä LCA-Consulting-yhtiön kanssa. Selvitys oli osa Kouvolan kaupungin uusiutuvan energian kuntakatselmusta. Samalla selvitettiin myös yhtiön energiankulutusta, aurinkosähköpotentiaalia ja toimiston lämmitystapamuutosta.

Aurinkopaneeleita Keltakankaalle

Keltakankaan jätekeskuksen uuden huonekalujen purkuhallin katolle asennettiin 96 m² aurinkopaneeleita. Niiden on laskettu tuottavan vuosittain 13 000 kWh sähköä. Sähkö käytetään Keltakankaan jätekeskuksessa. Uusiutuvan energian lisäämiseen saatiin energiatukea ELY-keskukselta.

Mädätysjäännöksen jalostaminen

Yhtiö on mukana Tekes-rahoitteisessa hankkeessa, jossa selvitetään mädätysjäännöksen sekoittamista lannoitteeksi ja levittämistä pelloille. Biokaasulaitoksen prosessista syntyvään mädätysjäännökseen yhdistettiin kuitulietettä ja kalkkia erilaisilla resepteillä. Syntyneitä lannoitteita levitettiin peltoon koelohkoille, joista seurattiin kasvua sekä multavuutta. Kuituliete ja kalkki paransivat ominaisuuksia, mutta parhaan reseptiikan etsimistä jatketaan vielä.

Kaatopaikkakaasun puhdistus

Yhtiö teki kokeilun kaatopaikkakaasun puhdistuksesta yhdessä Kouvola Innovationin ja Itä-Suomen yliopiston kanssa. Yliopiston laboratoriossa käytettiin erilaisia biohiiliä, joilla suodatettiin rikkivetyä ja siloksaania. Kymenlaakson Jätteellä jo käytössä ollut aktiivihiili osoittautui tutkimuksessa tehokkaimmaksi, joten sen käyttöä jatketaan myös uudessa suodattimessa.

Materiaalien arvovirtojen tutkimusohjelma

CLEEN Oy käynnisti keväällä 2014 materiaalien arvovirtoihin keskittyvän ARVI-tutkimusohjelman. Sen tavoitteena on rakentaa ymmärrys materiaalin kierrätykseen liittyvistä liiketoimintamahdollisuuksista sekä kerätä tietoa ja taitoa mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Kymenlaakson Jäte on mukana kolmessa teemassa, jotka käsittelevät kiinteää yhdyskuntajätettä, muoveja ja sähköistä tiedonsiirtoa. Osana ohjelmaa yhtiö muun muassa teetti tutkimuksen jäteasemilla erilliskerätyistä muoveista.

Mukana työpajoissa ja ohjausryhmissä

Kouvola Innovationin hallinnoimassa EAKR-hankkeessa pyritään muun muassa edistämään energia- ja materiaalitehokkuutta. Kymenlaakson Jäte on ollut mukana hankkeeseen sisältyneissä työpajoissa, joissa on etsitty synergiamahdollisuuksia yritysten välillä.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ETU-hankkeessa suunnitellaan Kaakkois-Suomen energiatulevaisuutta. Yhtiö on osallistunut hankkeen tulevaisuustyöpajoihin.

VALTSU-hankkeessa laadittiin valtakunnallinen jätesuunnitelma. Yhtiö osallistui hankkeen työpajoihin.

Kymenlaakson Jätteen kehityspäällikkö on ohjausryhmän puheenjohtajana Kouvolan seudun ammattiopiston ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulun TKI-energiakeskittymä-hankkeessa, jossa haetaan yhteistyötä biotalouden testaustoiminnalle.